ЗАСТОСУВАННЯ PIC МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У STEM-ПРОЄКТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Відсутність цифрових лабораторій та іншого технічного обладнання стримує розвиток STEM-освіти в Україні. Тому великого значення набувають альтернативні підходи до реалізації освітніх проектів, які не потребують значних фінансових вкладень. Розроблено програмне забезпечення та налагоджувальну плату для спрощення застосування мікроконтролера PIC16F877A в навчальному процесі. Як приклад ми використали мікроконтролер у STEM-проектах, створили комп’ютерний автотитратор. The lack of digital laboratories and other technical equipment hinders the development of STEM education in Ukraine. Therefore, alternative approaches to the implementation of educational projects, which do not require significant financial investments, are of great importance. We developed the software and a debugging board for simplification of application microcontroller PIC16F877A in educational process. As an example we used the microcontroller in STEM projects, created a computer autotitrator.
Опис
Ключові слова
STEM, PIC16F877A, автотитратор, autotitrator
Цитування
Винник О.Ф. Застосування ріс мікроконтролерів у stem-проєктах / О. Ф. Винник, Т. Я. Грановська, О. А. Назаренко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 89–92.