Шрифт як об'єкт графічного дизайну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій статті розглядається роль шрифту, як невід'ємна частина сучасного дизайну. В этой статье рассматривается роль шрифта, как неотъемлемая часть современного дизайна. This article discusses the role of the letter integral part of modern design.
Опис
Ключові слова
дизайн, шрифт, типографіка, студентські роботи, дизайн, шрифт, типографика, студенческие работы, design, letter, typography, student work
Цитування
Гаврутенко В. М. Шрифт як об'єкт графічного дизайну / В. М. Гаврутенко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 30–34.