ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ «МЕНТОР-МЕНТІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описано дослідницьку пропозицію обґрунтування і реалізації менторської підтримки майбутніх фахівців в закладах вищої освіти для формування економічної та фінансової грамотності здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. The article describes a research attempt of substantiation and implementation of mentoring support for future specialists in higher education institutions in order to formate economic and financial literacy of applicants for the first (bachelor’s) level of higher education.
Опис
Ключові слова
ментор, економічна освіта, економічна грамотність, фінансова грамотність, здобувач вищої освіти, університет, mentor, economic education, economic literacy, financial literacy, applicant for higher education, university
Цитування
Власенко Я. В. Формування економічної грамотності у здобувачів вищої освіти в системі взаємодії «Ментор-менті» / Я. В. Власенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 275–278.