Особливості регулювання трудових відносин в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ
Анотація
Проаналізовано джерела та характерні ознаки правового регулювання трудових відносин в Сполученому Королівстві Велико британії та Північної Ірландії. Досліджено специфіку укладення та розірвання трудових договорів у вказаній країні. Визначено основні тенденції, характерні для розвитку британського трудового права в ХХІ сторіччі. Проанализированы источники и характерные признаки правового регулирования трудовых отношений в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Исследована специфика заключения и расторжения трудовых договоров в указанной стране. Определены основные тенденции, характерные для развития британского трудового права в XXI веке. The article analyzes sources and the characteristics of the legal regulation of labor relations in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is noted that among the countries – members of the European Union, this country indicated the lack of systematic legislation in the field of labor. First of all it is caused by Common Law (the unified system of precedent) that played the important role in the regulation of labor relations throughout the country. The Common Law is used in the United Kingdom for two levels of regulation of labor: individual and collective.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, загальне право, трудові договори, звільнення, государственно-правовые дисциплины, международное право, общее право, трудовые договоры, увольнения, state-legal disciplines, international law, common law, employment contracts, dismissal
Цитування
Спіцина Г. О. Особливості регулювання трудових відносин в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії / Г. О. Спіцина // Держава і право. Сер. : Юридичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держ. і пр. ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2015. – Вип. 67. – С. 245–255.