Дослідження функціональних показників в умовах Середньогір'я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито дослідження функціональних показників в умовах Середньогір'я. Раскрыто исследования функциональных показателей в условиях Среднегорья.
Опис
Ключові слова
дослідження, показники, Середньогір'я, матеріали конференцій, исследования, показатели, Среднегорье, материалы конференций, researches, indicators, Middle-earth, conference materials
Цитування
Жуковіна Т. Дослідження функціональних показників в умовах Середньогір'я / Т. Жуковіна , В. П. Коц, С. Н. Коц // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук. практ. конф. студ. магістрів : зб. наук. праць студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квітня 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 6.