ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗНЗ ЗАСОБАМИ ВОЛОНТЕРСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Обгрунтовано формування соціальної активності підлітків у ЗНЗ засобами волонтерства. Обоснованно формирования социальной активности подростков в ОУЗ средствами волонтерства.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна активність, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, волонтерство, студенські роботи, социальная педагогика, социальная активность, подростки, общеобразовательные учебные заведения, волонтерство, студенческие работы, social pedagogy, social activity, adolescents, general educational institutions, volunteering, student work
Цитування
Свистун І. Ю. Формування соціальної активності підлітків у ЗНЗ засобами волонтерства / І. Ю. Свистун // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 131–132.