ЗАДАЧА АБЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто першу задачу, яка призвела до необхідності розгляду інтегральних рівнянь – задача Абеля. The paper considers the first problem that led to the need to consider integral equations - Abel's problem.
Опис
Ключові слова
задача Абеля, інтегральні рівняння, функція, задача про таутохроне, матеріальна точка, циклоїда, abel's problem, integral equations, function, tautochrone problem, material point, cycloid
Цитування
Сіра І. Т. Задача Абеля / І. Т. Сіра, А. С. Галяс, О. С. Рой // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 154–156.