До біології розмноження кулика–довгонога (Himantopus himantopus Linnaeus, 1758) на водоочисних спорудах м. Харків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
Анотація
Майданчики очисних споруд — відоме місце гніздування куликів-довгоногів. Дослідження проводили з початку I декади березня до кінця вересня 2020 р. на водоочисних спорудах м. Харків. Приліт куликів-довгоногів на місцях гніздування зареєстровано у III декаді квітня. Здатними до польоту пташенята стають через місяць, 29.06.2020. Успішність розмноження кулика-довгонога 35,6 % (n=12). У середньому з гнізд злітає 1,3±0,02 пташенят. Площадки очистных сооружений – известное место гнездования куликов-долгоногов. Исследования проводились с начала I декады марта до конца сентября 2020 г. на водоочистных сооружениях г. Харькова. Прилет ходулочников на местах гнездования зарегистрирован в III декаде апреля. Способными к полету птенцы становятся через месяц, 29.06.2020. Успешность размножения ходулочника 35,6% (n=12). В среднем с гнезд взлетает 1,3±0,02 птенцов. Wastewater treatment sites are a well-known nesting place for long-legged sandpipers.The research was conducted from the beginning of the first decade of March to the end of September 2020 at water treatment facilities in Kharkiv. The arrival of long-legged waders at nesting sites was registered in the third decade of April. The chicks are able to fly in a month, 06/29/2020. The reproductive success of the long-legged sandpiper is 35.6% (n = 12). On average, 1.3 ± 0.02 chicks take off from the nests.
Опис
Ключові слова
кулик-довгоніг, гніздування, водоочисні споруди, успішність розмноження, пташенята, ходулочник, гнездование, водоочистительные сооружения, успеваемость размножения, птенцы, The words sandpiper, nesting, water treatment facilities, breeding success, chicks
Цитування
Мамедова Ю. П. До біології розмноження кулика–довгонога (Himantopus himantopus Linnaeus, 1758) на водоочисних спорудах м. Харків / Ю. П. Мамедова, А. Б. Чаплигіна // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доп. наук. конф., Київ 1-3 черв. 2021 р. / Інститут зоології НАН України. – Київ, 2021. – С. 25.