Прояви якісної асиметрії на рівні складносурядних заставно-протиставних речень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Автором досліджено ассиметричні прояви у складносурядних зіставно-приставних реченнях. Виявлено, що поряд із типовими зіставно-протиставними реченнями в мовленні функціонують і такі, у яких ядерне значення мо- дифікується через лексико-семантичне наповнення предикатив- них частин й ускладнення засобів зв’язку. The author investigated asymmetric manifestations in complex-order comparative-prepositional sentences. It was found that along with typical comparative-opposite sentences in speech there are also those in which the nuclear meaning of is modified through the lexical-semantic filling of the predicative of parts and complications of means of communication.
Опис
Ключові слова
займенниково-співвідносні речення, складгосурядні речення, якісна асиметрія, pronominal-relative sentences, complex sentences, qualitative asymmetry
Цитування
Полозова О. О. Прояви якісної асиметрії на рівні складносурядних заставно-протиставних речень / О. О. Полозова, Н. Саламанюк // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 136–141.