Шовковий шлях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах висвітлено історію та значення Великого шовкового шляху. В тезисах отражены история и значение Великого шелкового пути. The theses cover the history and significance of the Great Silk Road.
Опис
Ключові слова
Великий шовковий шлях, Китай, студентські роботи, Великий шелковий путь, Китай, студенческие работы, Great Silk Road, China, student work
Цитування
Блажко Ю. Г. Шовковий шлях / Ю. Г. Блажко / Сходознавство. Актуальність та перспектива : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 200–201.