Роль національного етичного ідеалу справедливості в сучасному громадянському вихованні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті охарактеризовано національний етичний ідеал справедливості, показано його місце в сучасних контекстах і доведено провідну роль у громадянському вихованні. В статье рассмотрен национальный этический идеал справедливости, показано его место в современных контекстах и доказана ведущая роль в гражданском воспитании. The article describes the national ethical ideal of justice, shows place of this ideal in modern contexts and leadership role in citizenship education.
Опис
Ключові слова
етичний ідеал, справедливість, громадянське виховання, демокраичне суспільство, этический идеал, справедливость, гражданское воспитание, демократическое общество, ethical ideal, justice, citizenship education, democratic society
Цитування
Варич Н. І. Роль національного етичного ідеалу справедливості в сучасному громадянському вихованні / Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 134–139.