Фенологічна структура лабораторної лінії PERILLUS BIOCULATUS після проходження діапаузи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Інститут захисту рослин
Анотація
Метою наших досліджень є визначення впливу діапаузи в лабораторних умовах торичні умови виживання помилки, а також кореляційний зв’язок між діапаузою та співвідношенням феноформ, що має значення для відбору високожиттєздатного біоматеріалу. The purpose of our research is to determine the influence of diapause in the laboratory torical conditions on the survival of the bug, as well as a correlative relationship between diapause and the ratio of phenoforms, which is significant for selection of highly viable biomaterial.
Опис
Ключові слова
клопи роду Perillus, ентомофаги, діапауза, феноформи, корелятивні звязки, bedbugs of the Perillus genus, entomophages, diapause, phenoforms, correlative relationships
Цитування
Баркар В. П.Фенологічна структура лабораторної лінії PERILLUS BIOCULATUS після проходження діапаузи / В. П. Баркар, Т. Ю. Маркіна // Захист рослин: наукові здобутки та перспективи досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю заснування Ін-ту захисту рослин НААН, 150-річчю від дня народж. Поспєлова В. П.,100-річчю від дня народж. Арєшнікова Б. А., 90-річчю від дня народж. Доліна В. Г., Київ, 24–25 трав. 2022 р. – Київ, 2022. – С. 147–149.