Сучасний графічний дизайн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається теоретичне наведення сутності наукових концепцій сучасного графічного дизайну. А також розглядається візуально пластична мова графічного дизайну заявленого періоду, виявляючи особливості його формування. В статье рассматривается теоретическое наведение сущности научных концепций современного графического дизайна. А также рассматривается визуально пластический язык графического дизайна заявленного периода, проявляя особенности его формирования. The article investigates the theoretical generalization of scientific concepts of the essence of modern graphic design. And also the visual-plastic language of graphic design of the declared period is considered, revealing features of its formation.
Опис
Ключові слова
сучасний графічний дизайн, засоби візуальної пластичності, комп'ютерна графіка, студентські роботи, современный графический дизайн, средства визуальной пластичности, компьютерная графика, студенческие работы, modern graphic design, means of visual plasticity, computer graphics, student work
Цитування
Лєкарєва А. А. Сучасний графічний дизайн / А. А. Лєкарєва // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 29–33.