Поняття про стрес та методи психоемоційного розвантаження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито поняття про стрес та методи психоемоційного розвантаження. Найголовнішою умовою збереження психічного здоров’я студентів є дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчання з урахуванням індивідуальних норм навантаження. Автором было раскрыто понятие о стрессе и методы психоэмоциональной разгрузки. Главным условием сохранения психического здоровья студентов является соблюдение научно обоснованных психогигиенических норм организации обучения с учетом индивидуальных норм нагрузки. The author revealed the concept of stress and methods of psycho-emotional relief. The main condition for maintaining the mental health of students is the observance of scientifically justified psychohygienic norms The main prerequisite for preserving the mental health of students is the observance of scientifically substantiated psychohygienic standards.
Опис
Ключові слова
стрес, психоемоційне розвантаження, психічне здоров'я, студентські роботи, стресс, психоэмоциональная разгрузка, психическое здоровье, студенческие работы, stress, psycho-emotional relief, mental health, student work
Цитування
Поняття про стрес та методи психоемоційного розвантаження / І. Р. Ільченко [та ін.] // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 87–89.