Методи постановки голосу італійської вокальної школи ХІХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовані основні положення італійської вокальної школи, методи постановки голосу. В статье проанализированы основные положения итальянской вокальной школы, методы постановки голоса. The article analyzes the main provisions of the Italian vocal school, methods of voice production.
Опис
Ключові слова
постановка голосу, методи постановки голосу, італійська вокальна школа, постановка голоса, методы постановки голоса, итальянская вокальная школа, voice staging, voice staging methods, Italian vocal school
Цитування
Нехайчук Б. О. Методи постановки голосу італійської вокальної школи ХІХ століття / Б. О. Нехайчук // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 74–78.