Робочий зошит на друкованій основі з курсу «Логопедія» (модуль «Ринолалія»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У робочому зошиті представлені практичні завдання за темами курсу «Логопедія» (модуль «Ринолалія») для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Робочий зошит розроблено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» та викладачів, які викладають курс. The workbook presents practical tasks on the topics of the course "Speech Therapy" (module "Rhinolalia") for independent work of applicants for higher education of the first (bachelor's) level. The workbook is designed for students of the first (bachelor's) level of higher education in the speciality 016 "Special Education" and teachers who teach the course.
Опис
Ключові слова
ринолалія, логопедія, робочий зошит, методичні рекомендації, rhinolalia, speech therapy, workbook, methodological recommendations
Цитування
Туренко Н. М. Робочий зошит на друкованій основі з курсу «Логопедія» (модуль «Ринолалія») : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, спец. 016 Спеціальна освіта : метод. рек. / Н. М. Туренко, Н. В. Науменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 28 с.