Оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання та міжнародного стилю APA

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В презентації розглянуті особливості оформлення списку використаних джерел у наукових працях. Вказані вимоги до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел у дисертації. Наведені приклади бібліографічного опису документів згідно діючих державних стандартів України та міжнародного стилю АПА. В презентации рассмотрены особенности оформления списка использованной литературы в научных работах. Указаны требования к оформлению библиографического описания списка использованной литературы для диссертаций. Приведены примеры библиографического описания документов в соответствии с действующими стандартами Украины и международным стилем АПА. The presentation reveals features of the design of the list of used literature in scientific papers. The requirements for the design of a bibliographic description of the list of used literature for dissertations are indicated. The examples of bibliographic descriptions of documents in ccordance with the current standards of Ukraine and the international APA style are given.
Опис
Ключові слова
бібліографічний опис, бібліографічне посилання, державні стандарти України, стиль АПА, библиографическое описание, библиографическая ссылка, государственные стандарты Украины, bibliographic description, bibliographic reference, APA style, references, doi
Цитування
Оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання та міжнародного стилю APA. : презентація / уклад. О. І. Романовська ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2019. – 62 сл.