ВИСОКОШВИДКІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ. МЕРЕЖА FDDI

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мережа FDDI (від англійського Fiber Distributed Data Interface) – це одна з новітніх розробок стандартів локальних мереж. Стандарт FDDI, запропонований Американським національним інститутом стандартів (ANSI), споконвічно орієнтувався на високу швидкість передачі і на застосування перспективного оптоволоконного кабелю. За основу стандарту FDDI був узятий метод маркерного доступу, передбачений міжнародним стандартом IEEE 802.5 Token-Ring. Невеликі відмінності від цього стандарту визначаються необхідністю забезпечити високу швидкість передачі інформації на великі відстані. Fiber Distributed Data Interface (FDDI) is one of the latest developments in LAN standards. The FDDI standard, proposed by the American National Standards Institute (ANSI), initially focused on high transmission speeds and the use of promising fiber optic cable. The FDDI standard was based on the token access method provided by the international standard IEEE 802.5 Token-Ring. Small differences from this standard are determined by the need to ensure high speed in- formation transmission over long distances.
Опис
Ключові слова
Мережа FDDI, оптоволоконний кабель, маркерний доступ, пропускна здатність, біт, синхронізація, прийомний кінець,, конфлікт, абонент, високошвидкісний обмін, робоча станція, сервер, міжнародний стандартFDDI, network,, fiber optic cable, token access, band- width, bit, synchronization, receive end, conflict, subscriber, high speed exchange, workstation, server, international standard
Цитування
Шакуров Є. О. Високошвидкісні технології локальних мереж. Мережа FDDI / Є. О. Шакуров, І. Д. Котенко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 241–242.