ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з актуальних психолого-педагогічних проблем освіти і виховання у середній та вищій школі: історія, теорія і досвід. Збірник розрахований на наукових і практичних працівників у галузі освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів. The collection contains reports on topical psychological and pedagogical problems of education and upbringing in secondary and higher education: history, theory and experience. The collection is intended for researchers and practitioners in the field of education, doctoral students, postgraduate students, masters and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка фахівця, педагогічна освіта, виховання, дидактика, середня школа, вища школа, розвиток педагогічної науки, розвиток особистості, professional training of a specialist, pedagogical education, upbringing, didactics, secondary school, higher education, development of pedagogical science, personality development
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – 329 с.