ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ВПЛИВУ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ДОВКІЛЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано особливості формування екологічної компетентності учнів при вивченні властивостей миючих засобів, проаналізовано особливості миючих засобів, їх склад, види та вплив на навколишнє середовище. Особливу увагу приділено використанню проєктної діяльності для вивчення хімії серед учнів 9 класів. У ході дослідження було досліджено властивості пральних порошків, а також проаналізовано їхній вплив на довкілля через реалізацію проєктної діяльності в школі. Розроблено дидактичні матеріали та дослідницький екологічний проєкт для учнів 9 класу: «Мило. Синтетичні миючі засоби» для учнів 9 класу. Експериментально перевірено рівень сформованості екологічної компетентності в учнів 9 класу під час впровадження проєктної діяльності. The work analyzed the features of the formation of students' ecological competence when studying the properties of detergents, analyzed the features of detergents, their composition, see and impact on the environment. Special attention is paid to the use of project activities for studying chemistry among students of the 9th grade. In the course of the study, the properties of washing powders were determined, and their impact on the environment was also analyzed through the implementation of project activities at the school. Didactic materials and a research environmental project were developed for 9th grade students: «Soap. Synthetic detergents» for 9th grade students. The level of formation of environmental competence among 9th grade students during the implementation of project activities was experimentally verified.
Опис
Ключові слова
екологічна компетентність, миючі засоби, поверхневоактивні речовини, пральні порошки, проєктна діяльність, ecological competency, detergents, surfactants, washing powders, project activity
Цитування
Міщенко Ю. Ю. Формування екологічної компетентності учнів при вивченні впливу миючих засобів на довкілля : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.06 Середня освіта (Хімія) / Ю. Ю. Міщенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 66 с. : іл., табл. + дод.
Колекції