НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. ХОТКЕВИЧА В ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА (до 140-річчя від дня народження Г. Хоткевича)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Процес становлення національно-патріотичних поглядів Г. Хоткевича проходив на фоні розвитку прогресивних переконань, притаманних демократичній інтелігенції кінця ХІХ початку ХХ ст. Спілкування з видатними діячами науки, культури і освіти відбилося у світогляді й напрямах його діяльності, відіграло визначну роль у розвитку національно-просвітницьких та науково-методичних ідей. Свою наукову діяльність він підпорядкував винищенню ідеї меншовартості українського народу й утвердженню принципів самоповаги, національного достоїнства. Процесс становления национально-патриотических взглядов Г. Хоткевича происходил на фоне развития прогрессивных убеждений, присущих демократичной интеллигенции конца ХІХ начала ХХ веков. Общение из видными деятелями науки, культуры и образования отразилось в мировоззрении и направлении его деятельности, отыграло выдающуюся роль в развитии национально-просветительских и научно-методических идей. Свою научную деятельность он подчинил искоренению идеи неполноценности украинского народа и утверждению принципов самоуважения, национального достоинства. G. Khotkevich's process of formation of national-patriotic views took place against the backdrop of the development of progressive beliefs inherent in the democratic intelligentsia at the end of the 19th and beginning of the 20th century. Communication with prominent figures of science, culture and education reflected in the outlook and directions of his activity, played a prominent role in the development of national-educational and scientific and methodological ideas. He subordinated his scientific work to the destruction of the idea of the inferiority of the Ukrainian people and the adoption of the principles of self-respect, national dignity.
Опис
Ключові слова
Хоткевич Г., національна інтелігенція, народна педагогіка, національне достоїнство, Хоткевич Г., национальная интеллигенция, народная педагогика, национальное достоинство, Hotkevich H., national intelligentsia, folk pedagogy, national dignity
Цитування
Роман Н. М. Наукова діяльність Г. Хоткевича в товаристві імені Г. Квітки-Основ'яненка (до 140-річчя від дня народження Г. Хоткевича) / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культ. і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 232–236.