РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФЕМІНІСТСЬКОГО РУХУ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено проблеми впливу феміністського руху англомовних країн на розвиток і зміни словникового складу сучасної англійської мови. Вивчено шляхи поповнення лексикону англійської мови з метою формування власне феміністського лексикону, а також елімінації сексизму з мови. Доведено, що феміністи висунули тезу про панування в суспільстві патріархату й про те, що всі тексти й дискурсивні практики нав'язують індивідам саме патріархатні, тобто чоловічі, цінності. Встановлено, що дослідження гендерних асиметрій мови сприяло й більш глибокому вивченню словотворчої й номінативної систем мови, а також культурних стереотипів фемінності й маскулінності в цілому. The paper deals with the problems of English speaking countries’ feminist movement influence on the development and changes of Modern English vocabulary with the purpose of the feminist vocabulary formation as well as with the purpose of elimination of the sexism from the language. It has been proved that feminists argue that the Patriarchate is predominant in the society and all the discursive practices impose on the individual the patriarchal values. It has been emphasized that Sexism is prejudice or discrimination based on a person's sex or gender. Sexism can affect anyone, but it primarily affects women and girls. It has been stated that the language gender asymmetry investigation much contributed to a more profound insight into the word formation and nominative systems of the language as well as to a deeper study of the cultural stereotypes of femininity and masculinity in general.
Опис
Ключові слова
фемінізм, гендер, феміністська лінгвістика, гендерні дослідження, мовленнєва поведінка, feminism, gender, feminist linguistics, gender studies, speech behavior
Цитування
Корабель М. Г. Репрезентація феміністського руху в лексиці сучасної англійської мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / М. Г. Корабель ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 75 с.
Колекції