ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗРАЗКІВ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
У публікації розглянуто збереження зразків традиційної культури засобами цифрових технологій. Пріоритетними завданнями цифровізації у сфері культури є розвиток матеріально-технічної бази та підвищення рівня інформатизації закладів культури (театрів, бібліотек, музеїв, культурних центрів тощо). Це впровадження інформаційних систем щодо обліку відвідувачів закладів культури та продаж квитків, цифрування культурної спадщини, формування баз даних, створення інформаційних порталів, віртуальних музеїв, впровадження технологій доповненої та віртуальної реальності, формування єдиного інформаційного простору у сфері культури. The publication discusses the preservation of traditional culture through digital technologies. The priority tasks of digitalization in the field of culture are the development of the material and technical base and the increase in the level of informatization of cultural institutions (theaters, libraries, museums, cultural centers, etc.). This includes the introduction of information systems for registration of visitors to cultural institutions and ticket sales, digitalization of of cultural heritage, the formation of databases, the creation of information portals, virtual museums, the introduction of augmented and virtual reality technologies, and the formation of a single information and the formation of a single information space in the field of culture.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, культурна спадщина, цифровізація у сфері культури, digital technologies, cultural heritage, digitalization in the field of culture
Цитування
Доценко С. Цифрові технології для збереження зразків традиційної культури під час війни / С. Доценко, О. Холтобіна // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 39–41.