Використання гейміфікації на уроках математики в початковій школі в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання гейміфікації на уроках математики в початковій школі в умовах дистанційного навчання. Під гейміфікацією або ігрофікацією можна розуміти форму навчання з використання нетипових ігрових мотивів для вирішення поставлених завдань, досягнення певних цілей. Зазначено, що гейміфікація позитивно впливає на вивчення математичної галузі та допомагає створювати сприятливі умови для використання здобутих навичок на практиці. The publication examines the use of gamification in elementary school mathematics lessons in distance learning conditions. Gamification or gamification can be understood as a form of learning using non-typical game motifs to solve tasks and achieve certain goals. It is noted that gamification has a positive effect on the study of mathematics and helps to create favorable conditions for the use of acquired skills in practice.
Опис
Ключові слова
гейміфікація, викладання математики, дистанційне навчання, початкова школа, магістерські роботи, gamification, teaching mathematics, distance learning, elementary school, master's theses
Цитування
Гусєва А. Використання гейміфікації на уроках математики в початковій школі в умовах дистанційного навчання / А. Гусєва // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 44.