РОЗРОБКА ЧАТ-БОТУ ДЛЯ ОРГАНІЗЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ

dc.contributor.authorСлісаренко, Р. В.
dc.date.accessioned2024-02-17T12:53:19Z
dc.date.available2024-02-17T12:53:19Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractОсновні аспекти дослідження включають вивчення функціональних можливостей чат-ботів, обговорення різних платформ для їх розробки, аналіз можливостей підключення до баз даних та зовнішніх сервісів, вивчення методів дослідження та розроблення архітектури чат-боту. Інтерфейс користувача було розроблено за допомогою набору компонентів React Magma [1]. Це дозволило реалізувати інтуітивно-зрозумілий інтерфейс з урахуванням вимог стандартів доступності WAI, що позитивно вплинуло на доступності для усіх(різних) категорій користувачів. Окрема увага була приділена інтеграції з зовнішніми API для взаємодії з чатботом. Вбудовування бібліотеки Axios [2] дозволило розширити функціонал додатку та покращити обмін інформацією з іншими системами. Розкрито роль впровадження чат-бота в університетський навчальний процес, який може значно полегшити спілкування зі студентами, забезпечити доступ до інформації цілодобово та сприяти оптимізації навчального процесу. Робота має практичне значення для вищих навчальних закладів, вчителів та студентів, які можуть скористатися розробленим чат-ботом для покращення якості навчання та спрощення комунікації. The main aspects of the research include studying the functionality of chatbots, discussing various platforms for their development, analyzing the possibilities of connecting to databases and external services, studying research methods and developing chatbot architecture. The user interface was developed using the React Magma component set [1]. This made it possible to implement an intuitively understandable interface taking into account the requirements of WAI accessibility standards, which positively affected accessibility for all (different) categories of users. Special attention was paid to integration with external APIs for interaction with the chatbot. Embedding the Axios library [2] made it possible to expand the functionality of the application and improve the exchange of information with other systems. The role of introducing a chatbot into the university educational process is revealed, which can significantly facilitate communication with students, provide access to information around the clock, and contribute to the optimization of the educational process. The work has practical implications for higher education institutions, teachers and students, who can use the developed chatbot to improve the quality of learning and simplify communication. ​
dc.identifier.citationСлісаренко Р. В. Розробка чат-боту для організації навчального процесу університету : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Р. В. Слісаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13987
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectчат-бот
dc.subjectінструменти для розробки чат-боту
dc.subjectосвіта
dc.subjectкомунікація
dc.subjectстандарти доступності
dc.subjectchatbot
dc.subjectchatbot development tools
dc.subjecteducation
dc.subjectcommunication
dc.subjectaccessibility standards
dc.titleРОЗРОБКА ЧАТ-БОТУ ДЛЯ ОРГАНІЗЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF A CHATBOT FOR ORGANISING OF THE UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS
dc.typeOther
Файли
Колекції