Мультимедіа в художній освіті китайських школярів і проблема медіаосвітньої компетентності вчителів (міжнародний досвід)

dc.contributor.authorЧжао, Бейбей
dc.contributor.authorЮр’єва, К. А.
dc.date.accessioned2021-09-02T07:39:06Z
dc.date.available2021-09-02T07:39:06Z
dc.date.issued2021-03-31
dc.description.abstractРозкрито теоретичні та методичні ідеї і досвід педагогів Китаю з використання мультимедійних ресурсів у художній освіті школярів. Висвітлено досягнення українських педагогів і вчених у підготовці майбутніх і вже працюючих учителів до впровадження медіаосвіти. Акцент зроблений на розробці харківськими вченими суті, і змісту медіаосвітньої компетентності педагога. Раскрыты теоретические и методические идеи и опыт педагогов Китая по использованию мультимедийных ресурсов в художественном образовании школьников. Освещены достижения украинских педагогов и ученых в подготовке будущих и уже работающих учителей к внедрению медиаобразования. Акцент сделан на разработке харьковскими учеными сути и содержания медиаобразовательной компетентности педагога. The theoretical and methodological ideas and experience of Chinese teachers on the use of multimedia resources in the art education of students are disclosed. The achievements of Ukrainian teachers and scientists in preparing future and already working teachers for the introduction of media education are highlighted. The emphasis is on the development by Kharkov scientists of the educator essence and content of the educational competency.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧжао Бейбей. Мультимедіа в художній освіті китайських школярів і проблема медіаосвітньої компетентності вчителів (міжнародний досвід) / Чжао Бейбей, К. А. Юр’єва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 70–73.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7886-20-3
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5905
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітраuk_UA.UTF-8
dc.subjectмультимедіаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмультимедійний ресурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectмультимедійний продуктuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедіаосвітня компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожня освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectвчительuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмультимедиаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмультимедийный ресурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectмультимедийный продуктuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедиаобразовательная компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectученикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучительuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectmultimediauk_UA.UTF-8
dc.subjectmultimedia resourceuk_UA.UTF-8
dc.subjectmultimedia productuk_UA.UTF-8
dc.subjectmedia educational competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectart educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate worksuk_UA.UTF-8
dc.titleМультимедіа в художній освіті китайських школярів і проблема медіаосвітньої компетентності вчителів (міжнародний досвід)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМультимедиа в художественном образовании китайских школьников и проблема медиаобразовательной компетентности учителей (международный опыт)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMultimedia in art education of Chinese schoolchildren and the problem of media educational competence of teachers (international experience)uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Чжао Бейбей, Юр’єва К. А. .pdf
Розмір:
1.04 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: