Методика організації та проведення туристичного походу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику представлено матеріали з питань підготовки, організації та участі у туристичному поході. Розглянуто організаційні та методичні аспекти влаштування побуту у поході. Надано рекомендації щодо підведення підсумків походу. Матеріал відповідає тематиці викладання модулю «Методика організації та проведення туристичного походу/походу вихідного дня» навчальної дисципліни «Фізичне виховання» педагогічного ЗВО. Посібник призначений для працівників навчальних закладів, здобувачів освіти ЗВО педагогічного профілю. The study guide contains presents materials on the preparation, organization and participation in a tourist trip. The organizational and methodological aspects of of living arrangements in the campaign are considered. It provides recommendations for summarizing the results of the hike. The material corresponds to the teaching topics of the module "Methods of organizing and conducting of a tourist hike/weekend hike" of the discipline "Physical Education" of a pedagogical university. The manual is intended for employees of of educational institutions, students of higher education institutions of pedagogical profile.
Опис
Ключові слова
туризм, пізнавальні екскурсії, фізичне виховання, туристичний похід, навчально-методичний посібник, tourism, educational excursions, physical education, hiking, educational and methodological manual
Цитування
Кривенцова І. В. Методика організації та проведення туристичного походу [Електронне видання] : навч.-метод. посіб. / І. В. Кривенцова, Ж. О. Цимбалюк, Н. Є. Шип ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2023. – 95 с.