Динаміка біологічних показників гетерогенної суміші двох порід шовковичного шовкопряда в ряду поколінь

Анотація
Наведено динаміку біологічних показників двох порід шовковичного шовкопряда та їх гетерогенної суміші при вільному схрещуванні в ряду поколінь в умовах оптимальної вигодівлі та за зменшення вигодівельної площі вдвоє. Приведена динамика биологических показателей двух пород тутового шелкопряда и их гетерогенной смеси при свободном скрещивании в ряду поколений в условиях оптимальной выкормки в случае уменьшения выкормочной площади в два раза. Dynamics of biological indices of two silkworm breeds and their heterogeneous mixture with free crossing in a row of generations in conditions of optimal feeding in the case of a decrease in the feeding area in two times is given.
Опис
Ключові слова
шовковичний шовкопряд, оптимальний агрофон вигодівлі, гетерогенність, гетерогенна суміш порід, техноценоз, тутовый шелкопряд, оптимальный агрофон выкормки, гетерогенность, гетерогенная смесь пород, техноценоз, ilkworm, optimal agronomist of the fattening, heterogeneity, heterogeneous rock mixture, technocenosis
Цитування
Коваленко-Рудай Н. М. Динаміка біологічних показників гетерогенної суміші двох порід шовковичного шовкопряда в ряду поколінь / Н. М. Коваленко-Рудай, Т. Ю. Маркіна, О. З. Злотін // Захист і карантин рослин. – 2008. – Вип. 54. – С. 251–257.