Неалельні взаємодії мутантних генів структури ендосперму кукурудзи за фенотипом зерна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначалися неалельні взаємодії між мутантними генами структури ендосперму кукурудзи o2,sh2, su1, su2 та wx за фенотипом зерна. Ці взаємодії у всіх випадках здійснювались за типом рецесивного епістазу. Розроблено спосіб отримання носіїв комбінацій мутантних генів структури ендосперму для використання в практичній селекції кукурудзи і створено репрезентативну колекцію ліній на мутантній генетичній основі. Определялись неаллельные взаимодействия между мутантными генами структуры эндосперма кукурузы o2, sh2, su1, su2 и wx по фенотипу зерна. Эти взаимодействия во всех случаях осуществлялись по типу рецессивного эпистаза. Разработан способ получения носителей комбинаций мутантных генов структуры эндосперма для использования в практической селекции кукурузы и создан репрезентативную коллекцию линий на мутантных генетической основе. It have been determined the non-allelic interactions between the maize mutant genes of endosperm structure o2,sh2,su1, su2 and wx on the kernel phenotypes. These interactions in all cases were carried out as the type of recessive epistasis. Mutant gene sh2 was epistatic to the mutant genes su1, su2, о2 and wx, mutant gene su1-to the mutant genes su2, о2 and wx, mutant gene su2- to the mutant genes о2 та wx and mutant gene wx – to the mutant gene о2. Such type of non-allelic interactions between different genes of endosperm structure was exhib ited in the result of hybridization of any endospermic mutants,independently from their origin. The method for obtaining of carriers of the maize endosperm structure mutant genes’ combinations for the use in practical corn reeding was developed and the representative collection of inbreds based on these combinations was created.
Опис
Ключові слова
кукурудза, ендоспермові мутанти, неалельні взаємодії, фенотип зерна, кукуруза, эндоспермовые мутанты, неаллельные взаимодействия, фенотип зерна, maize, endospermic mutants, non-allelic interactions, kernel phenotype
Цитування
Неалельні взаємодії мутантних генів структури ендосперму кукурудзи за фенотипом зерна / Л. М. Чуб, Ш. Б. Ібрагімова, Н. Ф. Тимчук, Г. С. Потапенко, С. М. Тимчук, І. А. Ніколенко, Д. С. Тимчук // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Біологія та валеологія. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 18. – С. 116–124.