ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено поняття готовності в контексті використання технічних засобів розвідки у військовій діяльності. Автор визначив готовність як інтегровану здатність військовослужбовця, що включає знання, уміння, навички та стійкість інтересів. Зазначається важливість психологічної підготовки для ефективного використання технічних засобів розвідки в умовах бойових дій. The article reveals the concept of readiness in the context of the use of technical intelligence means in military activities. The author defines readiness as an integrated ability of a serviceman, including knowledge, skills, abilities and stability of interests. The author emphasizes the importance of psychological training for the effective use of technical intelligence means in combat operations.
Опис
Ключові слова
готовність, професійна готовність, готовність до застосування технічних засобів розвідки, майбутні офіцери, підготовка розвідників, аспірантські роботи, readiness, professional readiness, readiness to use technical intelligence means, future officers, training of intelligence officers, postgraduate works
Цитування
Король Д. Зміст поняття готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до застосування технічних засобів розвідки / Д. Король // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 293–297.