Застосування лялькотерапії та музикотерапії у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Лялькова терапія, музикотерапія, арт-методи - це ефективні методи виправлення труднощів емоційного та особистісного розвитку дитини. Завдяки ігровій діяльності діти мають можливість розвивати слухову пам’ять, залучаючись до корекційно-розвивальної роботи, догляду за здоров’ям та корекції. Кукольная терапия, музыкальная терапия, художественные методы - эффективные методы коррекции эмоционального и личностного развития ребенка. Благодаря игровым занятиям у детей появляется возможность развивать слуховую память, заниматься коррекционной и развивающей работой, заботиться о здоровье и исправлять ошибки. Puppet therapy, music therapy, art methods are effective methods of child’s emotional and personal development difficulties correction. Through game activities, children have the opportunity to develop hearing memory, engaging in correctional and development work, health care and correction ways.
Опис
Ключові слова
лялькова терапія, логопедична лялька, корекційні ігри, розвиваючі ігри, музикотерапія, художні методи, кукольная терапия, логопедическая кукла, коррекционные игры, развивающие игры, музыкотерапия, художественные методы, puppet therapy, speech therapy doll, correctional games, development games, music therapy, art methods
Цитування
Захарова Д. І. Застосування лялькотерапії та музикотерапії у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення / Д. І. Захарова, А. Г. Лютенко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 86–89.