ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ

dc.contributor.authorПротас, М.
dc.contributor.authorМарченко, С.
dc.date.accessioned2024-01-12T10:11:06Z
dc.date.available2024-01-12T10:11:06Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.description.abstractУ статті розкрито мету, завдання, засоби та особливості організації і проведення комбінованих занять фітнесом для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави. Показано, що найбільш поширеними вадами постави, у дітей молодшого шкільного віку (всього досліджено 56 дітей 8 - 9 років, 32 дівчини та 24 хлопця) є неправильний кут нахилу голови, грудний кіфоз, несиметричне положення плечей та нижніх кутів лопаток. Виявлено взаємозв’язок між оцінкою за стан біогеометричного профілю постави та рівнем розвитку гнучкості й сили досліджуваних. Підібрано засоби фітнесу, спрямовані на розвиток здібностей, необхідних для корекції постави та підібрано методи, що можуть плідно використовуватися під час організації та проведення комбінованих занять фітнесом для дітей молодшого шкільного віку з метою корекції постави. The article reveals the purpose, tasks, means and features of organizing and conducting combined fitness classes for children of primary school age with postural disorders. It is shown that the most common postural defects in children of primary school age (a total of 56 children aged 8-9 years, 32 girls and 24 boys were studied) are the wrong angle of head tilt, thoracic kyphosis, asymmetric position of the shoulders and the lower corners of the shoulder blades. The relationship between the assessment of the state of the biogeometric profile of the posture and the level of development of flexibility and strength of the subjects was revealed. Fitness tools aimed at developing the abilities necessary for posture correction and methods that can be fruitfully used during the organization have been selected and conducting combined fitness classes for children of primary school age to correct posture.
dc.identifier.citationПротас М. Особливості організації та проведення комбінованих занять фітнесом для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави / М. Протас, С. Марченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 182–186.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13559
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectпостава
dc.subjectфітнес
dc.subjectфізичні здібності
dc.subjectchildren of primary school age
dc.subjectposture
dc.subjectfitness
dc.subjectphysical abilities
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ
dc.title.alternativeFEATURES OF ORGANISING AND CONDUCTING COMBINED FITNESS CLASSES FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH POSTURE DISORDERS
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Протас М., Марченко С. Особливості організації та проведення комбінованих занять фітнесом для дітей.pdf
Розмір:
3.62 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: