ЕМІЛЬ ЗОЛЯ ЯК ТЕОРЕТИК НАТУРАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ТА ТЕАТРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано романи Еміля Золя, які вважаються літературознавцями вершиною французького натуралізму. Письменник Еміль Золя зробив вагомий внесок у розробку загальних принципів натуралізму в театрі. Зазначено, що Еміль Золя науково дослідив і розмежував натуралізм і реалізм, започаткував принципи натуралістичного зображення на сторінках художніх творів та на сцені театру. The article analyzes Emile Zola's novels, which are considered by literary experts to be the pinnacle of French naturalism. The writer Emile Zola made a significant contribution to the development of the general principles of naturalism in the theater. It is noted that Emile Zola scientifically researched and distinguished between naturalism and realism, initiated the principles of naturalistic depiction on the pages of works of art and on the stage of the theater.
Опис
Ключові слова
французька література, Золя Е., натуралізм, студентські роботи, French literature, E. Zola, naturalism, student works
Цитування
Чепракова Р. В. Еміль Золя як теоретик натуралізму в літературі та театрі / Р. В. Чепракова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 96–98.