ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Автор розглядає умови підвищення рівня правової культури учнів загальноосвітніх шкіл у процесі навчання. У статті доведено, що правова культура учнів є основним показником результативності правової освіти і правового виховання, які виступають в якості основного механізму формування правової культури особистості. Автор рассматривает условия повышения уровня правовой культуры учащихся общеобразовательных школ в процессе обучения. В статье доказано, что правовая культура учащихся является основным показателем результативности правового образования и правового воспитания, которые выступают в качестве основного механизма формирования правовой культуры личности. The author examines the conditions of increase of level of legal culture of pupils of comprehensive schools in the learning process. The article shows that the legal culture of students is a key indicator of the effectiveness of legal education and legal education, which act as the main mechanism of formation of legal culture of personality.
Опис
Ключові слова
право, правове виховання, правова культура учнів, правовое воспитание, правовая культура учащихся, right, legal education, legal culture of students
Цитування
Плахтєєва В. І. Педагогічні умови формування правової культури учнів / В. І. Плахтєєва // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Харків. акад. неперервної освіти, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 152–157.