Баскетбол та його різновиди у фізичній культурі дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику представлено матеріали з історії виникнення і розвитку баскетболу та його різновидів, охарактеризовано техніку й тактику ігор, розглянуто методичні аспекти навчання технічним елементам та тактичним діям, основні правила гри. Матеріал відповідає тематиці викладання блоку змістових модулів «Спортивні та рухливі ігри» навчальної дисципліни «Фізичне виховання» педагогічного ЗВО. Посібник призначений для працівників навчальних закладів, здобувачів освіти ЗВО педагогічного профілю. The teaching and learning tool The textbook presents materials on the history and development of It describes the technique and tactics of the games, It describes the technique and tactics of the games, The methodological aspects of teaching technical elements and tactical actions, basic rules the game. The material corresponds to the topics of teaching Sports and games games" of the discipline "Physical Education". The manual is designed for teachers of the subject "Physical Education". The manual is intended for employees of educational institutions, candidates for education pedagogical profile.
Опис
Ключові слова
баскетбол, техніка гри, тактика гри, методика навчання баскетболістів, фізична культура дітей, basketball, playing technique, game tactics, Basketball training methodology, child physical education
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Баскетбол та його різновиди у фізичній культурі дітей [Електронне видання] : навч.-метод. посіб. / Ж. О. Цимбалюк, О. О. Несен, А. В. Мусієнко, І. М. Юрченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 114 с. : іл.