Різноманіття лікарських рослин околиць села Таранівки Зміївського району Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто різноманіття лікарських рослин околиць села Таранівки Зміївського району Харківської області. Рассмотрено многообразие лекарственных растений окрестностей села Тарановка Змиевского района Харьковской области. The variety of medicinal plants of the environs of the village Taranovka of Zmievsky district of the Kharkov region is considered.
Опис
Ключові слова
лікарські рослини, Таранівка, Зміївський район, Харківська область, студентські роботи, лекарственные растения, Тарановка, Змиевской район, Харьковская область, студенческие работы, medicinal plants, Taranovka, Zmiyiv district, Kharkiv region, student work
Цитування
Матасова Я. Дослідження довільної уваги дітей різної моторної асиметрії / Я. Матасова, Я. В. Гончаренко // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук. практ.-конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 29.