Значущість музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено основи музично-дозвіллєвої діяльності. Розкрито роль змістовного музичного дозвілля в самовдосконаленні й розвитку підростаючого покоління. В статье определены основы музыкально-досуговой деятельности. Раскрыта роль содержательного музыкального досуга в самосовершенствовании и развитии подрастающего поколения. The article defines the basics of music and leisure activities. The role of meaningful musical leisure in the self-improvement and development of the younger generation is revealed.
Опис
Ключові слова
дозвілля, молодь, учні, музичне виховання, студентські роботи, досуг, молодежь, учащиеся, музыкальное воспитание, студенческие работы, leisure, youth, students, musical education, student work
Цитування
Малікова Д. С. Значущість музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді / Д. С. Малікова, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 109–111.