INTERACTION OF DIFFERENT RECEPTORS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The paper discusses aspects of the mutual influence of receptors of different types of senses. The effects obtained by combining various stimuli are actively used in practice, and are also the subject of research in the new science of neurogastronomy. In addition, it becomes a separate type of creativity. Receptors are closely interconnected, which makes it possible to receive interesting sensations, which is, in a way, an illusion. У статті розглянуто аспекти взаємовпливу рецепторів різних типів органів чуття. Ефекти, отримані при поєднанні різноманітних подразників, активно використовуються на практиці, а також є предметом дослідження нової науки нейрогастрономії. Крім того, це стає окремим видом креативності. Рецептори тісно пов'язані між собою, що дає можливість отримувати цікаві відчуття, що, свого роду, є ілюзією.
Опис
Ключові слова
sense organs, receptors, neurogastronomy, органи чуття, рецептори, нейрогастрономія
Цитування
Kots S. N. Interaction of different receptors / S. N. Kots, V. P. Kots, S. O. Harkavets // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 249–251.