Мова спортивного коментатора: лінгвістичні та дидактичні особливості (на матеріалі коментарів до автоперегонів "Формула 1")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дослідженні з‘ясовано, що у різних країнах виступи спортивних коментаторів, як носіїв різних мов і культур, мають свої жанрові й лінгвостилістичні особливості. На прикладі аналізу особливостей англомовних репортажів спортивних коментаторів зроблено висновок про те, що характер мислення кожного з них, його мовні й культурні особливості значною мірою визначають мовленнєво-стилістичну специфіку його фахової промови. The study establishes that, as speakers of different languages and cultures, the performances of sports commentators in different countries have their own genre and linguistic and stylistic peculiarities. By analysing the peculiarities of English-language sports commentators' reports, it is concluded that the nature of each commentator's thinking, his or her linguistic and cultural peculiarities largely determine the speech and stylistic specificity of his or her professional speech.
Опис
Ключові слова
лінгвостилістика, спортивний коментар, англомовні репортажі, мовленнєво-стилістична специфіка, linguistically, sports commentary, English reports, speech and stylistic specificity
Цитування
Шевченко А. Мова спортивного коментатора: лінгвістичні та дидактичні особливості (на матеріалі коментарів до автоперегонів «Формула 1») / А. Шевченко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 214–216.