Технології навчання іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (ЦДПУ)
Анотація
В представленій праці аналізується важливість застосування інноваційних технологій навчання, які суттєво збагачують та урізноманітнюють викладання іноземної мови. В представленном труде анализируется важность применения инновационных технологий обучения, которые существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранного языка. The present paper analyzes the importance of using innovative learning technologies that significantly improve the teaching process of a foreign language.
Опис
Ключові слова
англійська мова, навчання, технології, метод проектів, Інтернет-ресурси, мультимедійні програми, мозковий штурм, інновації, английский язык, обучение, технологии, метод проектов, Интернет-ресурсы, мультимедийные программы, мозговой штурм, инновации, English, learning, technology, project method, Internet resources, multimedia programs, brainstorming, innovation
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Технології навчання іноземної мови / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 15 лют. 2018 р. : зб. тез доп. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – С. 96–99.