Особливості комунікативної компетентності та стресостійкість

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, проведене дослідження довело, що існують відмінності показників комунікативної компетентності у осіб з різним рівнем стресостійкості. Вважаємо, що ознайомлення та навчання методам підвищення стресостійкості дає можливість знизити емоційну напругу, що може призвести до порушень, зниження функціональних можливостей, хвороб дистресу. Таким образом, проведенное исследование показало, что существуют различия показателей коммуникативной компетентности у лиц с различным уровнем стрессоустойчивости. Считаем, что ознакомление и обучение методам повышения стрессоустойчивости дает возможность снизить эмоциональное напряжение, что может привести к нарушениям, снижению функциональных возможностей, болезней дистресса. Thus, the study showed that there are differences in the indicators of communicative competence in individuals with different levels of stress tolerance. We believe that familiarization and training methods of increasing stress resistance makes it possible to reduce emotional stress, which can lead to disturbances, reduced functional capabilities, and distress diseases.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, стрес, тривожність, стресостійкість, комунікативна компетентність, анатомия, физиология, стресс, тревожность, стрессоустойчивость, коммуникативная компетентность, anatomy, physiology, stress, anxiety, stress resistance, communicative competence
Цитування
Коц В. П. Особливості комунікативної компетентності та стресостійкість / В. П. Коц, С. Н. Коц // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 188–190.