ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ АВТОРА В УРБАНІЧНОМУ СВІТІ: РОМАН ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено роман Валер’яна Підмогильного «Місто». Зазначено, що Валер’ян Підмогильний – це не просто письменник, який належить до духовної спільноти «Розстріляне відродження», – це митець, який все своє життя присвятив літературі. У романі «Місто» В. Підмогильний, відображаючи процес переродження Степана Радченка, використовує не лише художні образи, що структурують сюжет, а й позасюжетні елементи. Кожний використаний у романі елемент, став певним щаблем сходження головного героя до найвищої точки його творчої майстерності й утвердження в місті. The publication examines Valerian Podmohylyny's novel "The City". It is noted that Valerian Pidmogilnyi is not just a writer who belongs to the spiritual community "Shooted Revival", he is an artist who devoted his whole life to literature. In the novel "The City", V. Pidmohylnyi, reflecting the process of Stepan Radchenko's rebirth, uses not only artistic images that structure the plot, but also non-plot elements. Each element used in the novel became a certain step in the protagonist's ascent to the highest point of his creative skill and establishment in the city.
Опис
Ключові слова
історія української літератури, Підмогильний В., history of Ukrainian literature, V. Pidmohylnyi
Цитування
Федоренко В. В. Творча лабораторія автора в урбанічному світі: роман Валер’яна Підмогильного «Місто» / В. В. Федоренко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 133–135.