КОНЦЕПЦІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ РЕЙМОНА АРОНА: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснюється спроба проаналізувати зміст концепції війни і миру Р. Арона в контексті визначення її евристичного потенціалу для сучасних досліджень в області полемології та іренології. У якості провідних елементів цього потенціалу пропонується розглядати: використання так званого «методу концептуалізацій», заснованому на провідних теоретичних, соціологічних, історичних і праксіологічних позиціях; виокремлення трьох груп причин виникнення воєнних дій; заперечення щодо визначення миру як повної відсутності війни; застосування при визначенні конкретного виду воєнних дій певної комплексної процедури, яка враховує, насамперед, загальновідомі варіанти класифікацій війни, миру та їхніх функціональних потенціалів. The article attempts to analyze the content of the concept of war and peace of R. Aron in the context of determining its heuristic potential for modern research in the field of polemology and yrenology. The content of the theoretical structure is represented by the following blocks: definition of the concept of «conflict»; determination of the groups of reasons that form the basis for the outbreak of military conflict; analysis of each of the groups that have been identified - biological factors, psychological factors and social factors; the formation of the author’s version of the classification of the world; the formation of copyright options for the classification of war; development of an author’s version of the classification of the functions of a military conflict; an attempt to synthesize various classification options for military operations. It is proposed to consider the following as the leading elements of this potential: the use of the so-called «conceptualization method» (which was used by the researcher to construct his desired concept)), which allows us to consider the connections and interactions between the basic concepts of the problem field of war and peace in the context of the implementation of a specific method of reconstruction of social realities from leading theoretical, sociological, historical and praxeological positions; highlighting among the causes of the outbreak of hostilities factors having a biological, psychological and social nature and are peculiarly intertwined under the conditions of a specific social reality; denial of the definition of peace as the complete absence of war; the application in determining the specific type of military operations of a complex procedure that takes into account the systematization and analysis of the foundations for combining the already known classifications of war, peace and their functional potentials. Further studies suggest the above elements of the heuristic potential of the concept of war and peace of R. Aron to be used to analyze specific processes of the present, having signs of military clashes and in their development lead to certain socio-political changes.
Опис
Ключові слова
конфлікт, міжнародний конфлікт, війна, мир, міжнародні відносини, conflict, international conflict, war, peace, international relations
Цитування
Денисенко І. Д. Концепція війни та миру Реймона Арона: до визначення евристичного потенціалу / І. Д. Денисенко, Ю. О. Тяпкіна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 61–71.