БІОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто біологічний експеримент як метод навчання біології. Підкреслено, що біологічний експеримент передбачає рішення якогось неоднозначного завдання, що потребує, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого – інтегрування міжпредметних знань. Успішно організований біологічний експеримент на уроках біології це сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють знайти відповідь на те чи інше проблемне питання, стимулюють самостійну пошукову діяльність учня, забезпечують гармонійний розвиток особистості, з обов'язковою презентацією отриманих результатів.The biological experiment as a method of teaching biology is considered. It is emphasized that a biological experiment involves solving an ambiguous task that requires, on the one hand, the use of various methods, and on the other hand, the integration of interdisciplinary knowledge. A successfully organized biological experiment in biology lessons is a set of educational and cognitive techniques that allow finding an answer to a particular problematic issue, stimulate the student's independent search activity, ensure harmonious personality development, with the obligatory presentation of the results.
Опис
Ключові слова
шкільна освіта, методи навчання, уроки біології, дослідження, біологічний експеримент, school education, teaching methods, biology lessons, research, biological experiment
Цитування
Мозгова Г. С. Біологічний експеримент як метод навчання біології / Г. С. Мозгова, О. В. Твердохліб // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 80–81.