ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізувано вплив змішаного навчання на підвищення кваліфікації педагогів у КНР у Китайській Народній Республіці. Зазначено, що змішане навчання є засобом стимулювання педагогів до підвищення професійної кваліфікації. Матеріал є цінним для подальшого вивчення шляхів самовдосконалювання педагогів закладів вищої освіти. The article analyses the impact of blended learning on the in-service training of teachers in the People's Republic of China. It is noted that blended learning is a means of stimulating teachers to improve their professional skills. The material is valuable for further studying the ways of of self-improvement of teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, підвищення кваліфікації, педагоги, Китайська Народна Республіка, blended learning, in-service training, teachers, People's Republic of China
Цитування
Дін Жуцзє. Підвищення кваліфікації педагогів у Китайській Народній Республіці / Дін Жуцзє // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1131–1132.