Жанр романа в творческом наследии И. А. Бунина

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье проанализирован жанр романа в творческом наследии И. А. Бунина. У статті проаналізовано жанр роману у творчій спадщині І. А. Буніна. The article analyzes the genre of the novel in the creative heritage of I. A. Bunin.
Опис
Ключові слова
жанры, Бунин И. А., жанри, Бунін І. А., genres, Bunin I.
Цитування
Силаев А. С. Жанр романа в творческом наследии И. А. Бунина / А. С. Силаев // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 78–79.