Тестова компетентність майбутніх учителів математики як складова їх сучасної професійної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)
Анотація
У статті розглянуто шляхи набуття майбутніми учителями математики тестової компетентності в процесі професійної підготовки. В статье рассмотрены способы формирования тестовой компетентности будущих учителей математики в процессе профессиональной подготовки. The questions of forming of test competence offuture teachers of mathematics are considered in this paper.
Опис
Ключові слова
педагогічне тестування, тестова компетентність, вчителі математики, педагогическое тестирование, тестовая компетентность, учителя математики, pedagogical testing, test competence, teachers of mathematic
Цитування
Сушко Ю. С. Тестова компетентність майбутніх учителів математики як складова їх сучасної професійної підготовки / Ю. С. Сушко // Проблеми математичної освіти (ПМО – 2015) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 4–5 черв. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – С. 215–216.