Особливості навчально-виховної роботи з художньо обдарованими молодшими школярами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі роботи з художньо обдарованими учнями початкових класів. Розкрито особливості психометричних та методичних аспектів роботи з обдарованими учнями початкових класів. Автором представлено форми роботи та шляхи використання сучасних методик, щодо роботи з обдарованими молодшими школярами. Статья посвящена проблеме работы с художественно одаренными учащимися начальных классов. Раскрыты особенности психометрических и методических аспектов работы с одаренными учащимися начальных классов. Автором представлены формы работы и пути использования современных методик по работе с одаренными младшими школьниками. The article deals with the problem of gifted of primary school students. The features psychometric and methodological aspects of working with gifted junior pupils. The authors presented forms and ways of using modern techniques for working with gifted junior pupils.
Опис
Ключові слова
обдарованість, обдарована дитина, школа, молодші школярі, навчально-виховна система, студентські роботи, одаренность, одаренный ребенок, младшие школьники, учебно-воспитательная система, студенческие работы, gifted, gifted child, school, junior pupils, educational system, student work
Цитування
Шнейдер О. С. Особливості навчально-виховної роботи з художньо обдарованими молодшими школярами / О. С. Шнейдер, О. І. Віоліна, В. В. Фомін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 167–179.