ТЕХНОЛОГІЯ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розглянуто методичні аспекти використання технології рівневої диференціації на уроках математики як засобу формування пізнавальної активності школярів через диференційоване навчання і як наслідок – підвищення якості навчання, розвиток особистості кожного учня. The research examines the methodological aspects of using the technology of level differentiation in mathematics lessons as a means of forming the cognitive activity of schoolchildren through differentiated learning and, as a result, improving the quality of education and developing the personality of each student.
Опис
Ключові слова
рівнева диференціація, пізнавальна активність, внутрішньопредметні зв’язки, level differentiation, cognitive activity, intrasubject connections
Цитування
Жерновникова О. А. Порівняльна характеристика модельних програм з математики 5 класу / О. А. Жерновникова, В. В. Штонда // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 67–69.