Gluten quantity determination in flowers of different sorts

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The present paper illustrates the possibility of gluten quantity determination in nutrition floursorts at school chemical laboratories. The method of determination is based on washing the flour samples and weighing the gluten residue. As the results show, whole grain flour has the highest quantity of gluten and is the most valuable for nutrition purposes. The whole method can be recommended to perform at the conditions of school chemical laboratory. Дана робота ілюструє можливість визначення кількості клейковини в борошняних борошнатах шкільних хімічних лабораторій. Метод визначення заснований на промиванні зразків борошна та зважуванні залишку клейковини. Як показують результати, борошно з цільного зерна має найбільшу кількість глютену і є найбільш цінним для цілей харчування. Весь метод можна рекомендувати виконувати в умовах шкільної хімічної лабораторії. Настоящая статья иллюстрирует возможность определения количества глютена в пищевой муке в школьных химических лабораториях. Метод определения основан на промывке образцов муки и взвешивании остатков глютена. Как показывают результаты, цельнозерновая мука содержит наибольшее количество глютена и является наиболее ценной для пищевых целей. Весь метод может быть рекомендован для выполнения в условиях школьной химической лаборатории.
Опис
Ключові слова
gluten, weighing, flour, sorts, клейковина, ваги, борошно, сорти, клейковина, весы, мука, сорта
Цитування
Bondarenko N. Gluten quantity determination in flowers of different sorts / N. Bondarenko, R. Kratenko // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 5–6.